وی‌کلینیک، بستر تسهیل‌گر چرخه‌ی ارتباط، مراقبت و درمان است. نرم‌افزار مدیریت مطب و پرونده‌ی سلامت الکترونیک وی‌کلینیک، نظم و آرامش را برای پزشکان و بیماران به ارمغان می‌آورد. افزایش کیفیت و دقت در درمان، صرفه‌جویی در زمان و کاهش طول دوره‌ی درمان با راهکارهای علوم داده و هوش مصنوعی، نیز از مزایای استفاده از وی‌کلینیک است.

تیم وی‌کلینیک

محمدصادق هوشمند

مدیر عامل

النور نقی‌نژاد

مارکتینگ

کیان شلیله

مدیر رشد

برنا براهیمی

توسعه‌دهنده بک‌اند

هما فکری

توسعه‌دهنده فرانت‌اند

اسما امیری

طراح

زهرا یاسمی

مالک محصول